Repozytorium wiedzy

 1. Dlaczego wybrany przeze mnie materiał „5.2 Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej”, cały czas ma status „Oczekujący na ręczne przygotowanie”?

  Wybierając materiał można wskazać sposób w jaki wybrane mają zostać obiekty: wg zasięgu, albo wg wybranych obiektów. W przypadku punktów osnowy istotne jest wybranie opcji wg wybranych obiektów (ponieważ we wskazanym zasięgu geometrycznym może nie być żadnego punktu osnowy) oraz wskazanie punktów osnowy o których informacje Wykonawca chce pozyskać w sekcji Wybranych obiektów. Istotne jest również aby zwrócić uwagę na klasę wybranych punktów osnowy, aby zamówić odpowiedni materiał z pozycji 5.2 dla osnowy szczegółowej, 4.2 dla osnowy podstawowej oraz 16.2 dla osnowy pozaklasowej.

 2. Dlaczego nie mogę zarejestrować zgłoszenia uzupełniającego?

  Rejestracja zgłoszenia uzupełniającego jest możliwa jeśli zgłoszenie pierwotne oraz wszystkie poprzednie uzupełniające spełniają określone warunki tzn.: każde ze zgłoszeń posiada zasięg geometryczny oraz do każdego został wystawiony jeden Dokument Obliczenia Opłaty który został opłacony.

 3. W jaki sposób mogę znaleźć na mapie działkę, dla której chcę zamówić mapę zasadniczą?

  W celu zlokalizowania konkretnego obiektu na Mapie należy skorzystać z funkcji „szukanie na mapie”, przedstawionej w pasku menu klawiszem z „lupką”. Pojawi się wtedy menu, w którym możliwe będzie szukanie według ewidencji oraz szukanie po adresie. Po uzupełnieniu danych w odpowiednich polach i zatwierdzeniu operacji klikając w klawisz „lupy” system automatycznie przybliży obraz Mapy do wyszukiwanego miejsca.

 4. W jaki sposób wznowić płatność elektroniczną jeśli została przerwana?

  Po zalogowaniu się do aplikacji należy przejść na zakładkę Rozliczenia albo Dokumenty Obliczenia Opłaty. Następnie na prezentowanej liście wyszukać odpowiedni Identyfikator Sprawy albo numer Dokumentu Obliczenia Opłaty i wybrać opcję Zapłać, czyli kliknąć w symbol aktywnej karty kredytowej.

 5. Gdzie mogę zapoznać się z archiwalnymi zgłoszeniami prac geodezyjnych?

  Cała historia dotychczasowych prac geodezyjnych, które zostały już zakończone jest dostępna po rozwinięciu opcji Szukaj i wyborze opcji Aktywne i zakończone. Na wyświetlanej liście Zgłoszonych prac pojawią się wszystkie roboty realizowane przez zalogowanego Wykonawcę.

 6. Co zrobić kiedy zapomniałem hasła?

  Na stronie logowania każdej z aplikacji dostępna jest funkcja „Zapomniałeś hasła?”. Po przejściu do okna Odzyskiwanie hasła należy uzupełnić przypisany do zarejestrowanego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej konta adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym podanie nowego hasła.


Geo-Info i.Konto - Aplikacja pozwala na zarejestrowanie nowego Użytkownika w Systemie, oraz na rozszerzenie uprawnień dla Użytkowników, którzy mają nadane poświadczenia do logowania.

Geo-Info i.KERG - Aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na zgłaszanie prac geodezyjnych oraz ich uzupełnień, pobranie niezbędnych druków (druk zgłoszenia pracy geodezyjnej, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty, druk odpowiedzi na zgłoszenie, druk zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną przygotowane w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet, informowanie geodetów za pośrednictwem poczty e-mail oraz sms o stanie realizacji danej pracy, złożenie operatu w formie elektronicznej. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

Geo-Info i.Projektant - E-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest aplikacją internetową służącą o obsługi projektantów, wspierającą proces obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej. oraz Istnieje również funkcjonalność przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aplikacja umożliwia: złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej, pobranie potwierdzenia złożenia wniosku, złożenie zamówienia o przesłanie załącznika z nowymi elementami projektowanymi, realizację opłat przez system płatności elektronicznych, przekazanie informacji o terminie narady koordynacyjnej, przesłanie odpisu z narady, automatyczne informowanie projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych w zakresie złożonego wniosku. Opłata za złożony wniosek może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

Geo-Info i.Rzeczoznawca - Aplikacja pozwala zarejestrowanym i uprawnionym użytkownikom na: czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych (metryczek zmian i skanów dokumentów), dostęp do danych RCIWN wg zadanych kryteriów dowolny filtr opisowo-graficzny, wygenerowanie niezbędnych materiałów i dokumentów. Wymienione funkcjonalności dostępne są tylko po uprzednim opłaceniu usługi wg obowiązujących cenników. Opłata może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

Geo-Info i.Wniosek -aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie Wniosków P oraz ich uzupełnień, pobranie niezbędnych druków (formularz Wniosku, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.